Onderzoeken die wij uitvoeren tijdens je zwangerschap

Tijdens de zwangerschap zullen er een aantal onderzoeken plaatsvinden. Sommige hiervan zullen alleen op indicatie plaatsvinden. Hieronder kun je lezen wat deze onderzoeken inhouden.

Uitgebreid bloedonderzoek

Tijdens de eerste controle zullen we bloed bij je afnemen om deze te testen op een aantal relevante waarden voor de zwangerschap.

Je bloed wordt onderzocht op:

  • Je bloedgroep, rhesus-c en rhesus-D factor.
  • Of je bloed antistoffen bevat tegen een bloedgroep die je zelf niet hebt.
  • Of je besmet bent met een van de infectieziekten syfilis (lues), hepatitis-B of HIV.
  • Je hemoglobinegehalte (ijzer)
  • Je glucosegehalte

Lees meer over dit bloedonderzoek in deze folder. Deze krijg je ook van ons mee tijdens de eerste controle.

Prenatale screening

De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. De meeste kinderen komen gelukkig gezond ter wereld. Screeningen tijdens de zwangerschap en net na de geboorte kunnen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig opsporen. Het doel hiervan is zo snel mogelijk behandelopties te kunnen bieden.

Combinatietest

Iedere zwangere in Nederland kan ervoor kiezen om de combinatietest te laten doen. Deze test onderzoekt de kans op het krijgen van een kindje met Syndroom van Down (T21), Patausyndroom (T13) en het Edwardssyndroom (T18). De combinatietest is een test tussen de 11e en de 14e week van de zwangerschap. Voor dit onderzoek verwijzen we onze cliënten naar het WKZ in Utrecht. De test bestaat uit een echo (de nekplooimeting) en een bloedonderzoek. Deze twee factoren, samen met de kans op basis van jouw leeftijd, geeft vervolgens aan of jouw kind een verhoogde kans heeft op een chromosoom afwijking. De test geeft dus geen diagnose maar stelt een persoonlijke kansberekening op. De kosten van de combinatietest worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In Nederland spreken we van een verhoogde kans wanneer de kans 1:200 of hoger is. Als uit de test blijkt dat de kans verhoogd is, dan kom je in aanmerking voor verder onderzoek. Dit vervolgonderzoek is heet de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test). Bij dit onderzoek wordt er bloed afgenomen bij de zwangere. De uitslag van deze test geeft 99% zekerheid of jullie kindje één van deze drie chromosoomafwijkingen heeft. Patausyndroom en Edwardssyndroom komen veel minder vaak voor dan Downsyndroom en zijn vaak niet met het leven verenigbaar. Deze kinderen overlijden vaak tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte.

Lees in deze folder van het RIVM alle informatie over deze test. Deze folder krijg je tijdens de eerste controle van ons mee.

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)

De NIPT test is betrouwbaarder dan de combinatietest. Om deze reden wordt de NIPT als eerste screeningstest aangeboden. Deze test brengt geen extra risico op een miskraam met zich mee en is voor ruim 99% betrouwbaar. Bij de NIPT wordt bloed afgenomen bij de zwangere. In het bloed zitten DNA cellen van de placenta. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als van het kind. Het laboratorium kan onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het kind down- edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT kan uitgevoerd worden na 11 weken. De uitslag komt na ongeveer 10 dagen nadat het bloed op het laboratorium is onderzocht.
De test geeft aan of er sprake is van een verhoogd risico of een niet-verhoogd risico op één van de drie bovengenoemde syndromen. Als er sprake is van een verhoogd risico kan er een diagnostische test worden ingezet. Dat zal dan een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest zijn. Deze twee onderzoeken brengen wel een verhoogd risico op een miskraam met zich mee. Voor meer informatie en overwegingen om wel of niet voor prenatale screening te kiezen verwijzen we jullie ook naar de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
Tijdens de controle bij ons op de praktijk worden jullie nogmaals gecounseld over de mogelijke onderzoeken en kunnen jullie al je vragen kwijt.

20-weken echo

Rond de 20 weken kun je ervoor kiezen om de 20-weken te laten uitvoeren, het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Tijdens een counselingsgesprek brengen we je zowel schriftelijk als mondeling op de hoogte van de inhoud van het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een echo (in principe verricht in het verloskundig centrum in Zutphen) waarbij de baby van top tot teen wordt beoordeeld op mogelijke lichamelijke afwijkingen. Je bent niet verplicht om deze echo te laten uitvoeren. Het onderzoek wordt wel volledig vergoed door je zorgverzekeraar. De 20 weken echo kan je geruststellen over de gezondheid van je kind. Maar de uitslag kan je mogelijk ook ongerust maken en je voor moeilijke keuzes stellen.  Lees er meer over in deze folder, deze krijg je ook van ons mee tijdens de intake zodat je er rustig over na kunnen denken.  www.rivm.nl/documenten/informatie-over-20-weken-echo

Glucosecontrole

Bij een aantal zwangere vrouwen bestaat er een verhoogde kans op het ontwikkelen van suikerziekte (zwangerschapsdiabetes. Dit is bijvoorbeeld het geval als er diabetes in je directe familie voorkomt of als je overgewicht hebt. Zwangerschapsdiabetes kan tijdens de zwangerschap een verhoogde kans op complicaties geven, waardoor het belangrijk is om de glucosewaarden in het bloed te controleren.

De glucosecontroles doen we standaard bij iedere zwangere tijdens de intake en tijdens de controle rond 30 weken. We nemen het bloed af in een buisje dat we vervolgens opsturen naar het laboratorium. Na een paar dagen krijgen wij hier dan de uitslag van. Mocht deze waarde afwijkend zijn, dan wordt nader onderzoek ingezet om te kijken of specifieke behandeling nodig is. Wij informeren je hierover wanneer er voor jouw specifieke adviezen of controles gelden.

Hemoglobinecontrole bij 30 weken

Net als het glucosegehalte wordt bij het uitgebreid bloedonderzoek aan het begin van de zwangerschap, ook het hemoglobine-gehalte (Hb) bepaald. Dit is een waarde voor de ijzerconcentratie in het bloed. Tijdens een normale zwangerschap daalt het Hb en bereikt ronde 30e zwangerschapsweek een dieptepunt. Daarna zien we weer een lichte stijging.

Om te bepalen of het Hb-gehalte niet onder een bepaalde grens zakt, nemen we middels een buisje bloed een beetje bloed af. Na een paar dagen horen we vanuit het laboratorium daarvan de uitslag. Indien de waarde te laag is wordt verder gekeken of het nodig is met ijzersuppletie te starten.

Vorden

Bezoeklocatie:

Kerkstraat 1a
7251 BC Vorden

Spreekuur volgens afspraak

Lochem

Bezoeklocatie:

Huisartsenpraktijk
"Het oude postkantoor"
Markt 7
7241 AA Lochem
Spreekuur volgens afspraak

Postadres

 

Kerkstraat 1a
7251 BC Vorden